Rodina/Klient Opatrovateľka

ALLA - ENGEL s.r.o.

O nás

Sme spoločnosť ALLA-ENGEL s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním práce do nemecky hovoriacich krajín v oblasti opatrovania seniorov a domácich prác. Zabezpečujeme kompletné poradenstvo, profesionálnu spoluprácu, komplexné služby, podrobnú informovanosť ohľadom vycestovania, vybavovania všetkých formalít, ohľadom pracovných a platových podmienok. Robíme maximum pre Vašu spokojnosť, uprednostňujeme individuálny prístup, zabezpečujeme len legálnu prácu, neustálu podporu počas Vášho pobytu v zahraničí.

Naša internetová stránka slúži na získanie podrobnejších informácií o ponukách, o samotnej registrácii, o podmienkach súvisiacich s vycestovaním do rodín, s krokmi, ktoré je potrebné absolvovať pred vycestovaním. Ponuky do rodín stále aktualizujeme, podávame podrobné informácie o zdravotnom stave pacienta, o výške odmeny, o dĺžke turnusu atď.

Ďakujeme Vám za Vašu prejavenú dôveru, za výber práve našej spoločnosti ALLA – ENGEL s.r.o a veríme, že naša vzájomná spolupráca bude prínosom pre našich klientov v nemecky hovoriacich krajinách.

Druh pracovného pomeru

Opatrovateľky u nás pracujú na slovenskú živnosť, ktorú je potrebné vybaviť na príslušnom živnostenskom úrade / podávame podrobné informácie/. Po otvorení živnosti si opatrovateľka hradí odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, pričom prvý rok od otvorenia živnosti odvádza odvody len do zdravotnej poisťovne a to vo výške 61,81 € na mesiac. Pred vycestovaním do zahraničia si opatrovateľka vybaví formulár PDA1 /E101/ na príslušnej sociálnej poisťovni.

Podmienky

podmienky, ktoré je potrebné splniť pred vycestovaním:

 • znalosť nemeckého jazyka
 • životopis v nemeckom jazyku
 • otvorená živnosť pred odchodom zo Slovenska
 • platný občiansky preukaz
 • platný medzinárodný európsky preukaz
 • vo vlastnom záujme si opatrovateľka uzatvára cestovné poistenie a poistenie na vzniknuté škody
 • vyplnený dotazník
 • dobrý zdravotný stav
 • bezúhonnosť-výpis registra trestov
 • ústretovosť, ochota pomáhať, pochopenie zdravotného stavu pacienta

výhody:

 • preložený certifikát o obsolvovaní opatrovateľského kurzu / nie je podmienkou /
 • skúsenosti s opatrovaním pacientov na území Slovenska alebo v nemeckyhovoriacich krajinách, v domovoch dôchodcov, nemocniciach atď.
 • referencie - písomné alebo telefonické
 • vodičský preukaz – osobný automobil

Registrácia

Pri poskytovaní služby pre Vás si želáme, aby ste mali pri sebe spoločnosť, ktorá Vám v prípade potreby kedykoľvek spoľahlivo a ochotne poradí a pomôže. Naše služby sú korektné, staráme sa o Vás nielen pred vycestovaním, ale aj počas celej doby vycestovania. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie dole uvedeného dotazníka, pre ľahšie sprostredkovanie správnej rodiny pre Vás. Nepravdivosť údajov alebo ich nedôsledné vyplnenie môže viesť k množstvu nedorozumení v rodine, k strate dôvery, čomu sa chceme vopred vyhnúť. Po úspešnej registrácii následne zrealizujeme pohovor so záujemkyňou/záujemcom, počas ktorého preveríme úroveň jazykových schopností a pracovných skúseností. Ak uchádzačka/uchádzač spĺňa požiadavky, oslovíme ju/jeho s ponukou práce do rodiny a zašleme Vám zmluvu na podpis. Pred vycestovaním je možné, že Vás bude telefonicky kontaktovať Vaša hosťovská rodina, o uvedenom Vás budeme vopred informovať.

Dotazník vypĺňajte, prosím Vás, len v nemeckom jazyku. Je Vašou prvou vizitkou, ktorú zasielame rodine.

Vyplniť dotazník

Vielen Dank!

Krok 1 z 6
Krok 2 z 6
Krok 3 z 6
(kreuzen Sie bitte an)
Krok 4 z 6
Krok 5 z 6
Krok 6 z 6

Ubytovanie a strava

Opatrovateľka/opatrovateľ má počas celého pobytu v rodine pacienta zabezpečenú samostatnú izbu, ubytovanie a stravovanie je bezplatné.

Možnosti prepravy

Spoločnosť ALLA-ENGEL s.r.o. dáva opatrovateľke možnosť výberu prepravy podľa vlastného zváženia ( osobným automobilom, autobusom, vlakom, prepravnou spoločnosťou,..../. V rámci prepravnej spoločnosti sa jedná o prepravu z miesta bydliska opatrovateľky až na adresu hosťovsekej rodiny.

Náklady na prepravu sú hradené hosťovskou rodinou zo Slovenska do nemecky hovoriacich krajín a späť. Dôležité je uložiť si cestovné lístky, ktoré predkladá opatrovateľka rodine na preplatenie. Po príchode do rodiny dostane opatrovateľka sumu výšky cestovného lístka preplatenú na ruku, to isté platí aj o ceste späť po ukončení turnusu.

Pracovný čas + náplň práce opatrovateľky

Jedná sa väčšinou o 24-hodinovú starostlivosť v závislosti od veku pacienta a od jeho diagnózy. V každej rodine sa striedajú vždy dve/dvaja opatrovateľky/lia, ktoré/rí si dĺžku turnusu môžu dohodnúť podľa návrhov rodiny a vlastnej dohody. Turnusy sú v trvaní jedného mesiaca, v prípade záujmu rodiny a vyhovujúceho dlhšieho turnusu opatrovateliek je možné turnus predĺžiť do 2-3 mesiacov aj dlhšie.

Opatrovateľka má nárok na 2 hodiny osobného voľna počas každého dňa.

Náplň a náročnosť práce súvisí vždy so zdravotným stavom pacienta a jeho vekom. Všeobecne sa jedná o pomoc pri akejkoľvek aktivite pacienta, pri jeho premiestnovaní z miesta na miesto, vstávaní, líhaní, pri obliekaní, vyzliekaní, osobnej hygiene, podávaní jedla, trávenie spoločného voľného času s pacientom, napr. pozeranie televízie, čítanie, hranie spoločenských hier, prechádzky, návštevy lekára, príbuzných. K ďalšiemu popisu práce patrí aj udržiavanie poriadku v domácnosti pacienta, napr. upratovanie, pranie, žehlenie, varenie, nakupovanie potravín atď.

Každá opatrovateľka vedie pravidelnú dokumentáciu o svojej aktivite súvisiacej s opaterou osoby s 24 hod. starostlivosťou a s vedením domácnosti počas každého dňa, ktorá slúži ako monitoring jej práce.

Odmena opatrovateľky

Ponúkaná odmena je vždy uvedená v pracovnej ponuke /pod políčkom ponuky/ a závisí vždy od jazykovej úrovne záujemkyne, záujemcu, jej /jeho pracovných skúseností v rodinách, /domovoch dôchodcov, nemocníc, atď./ a od stanovenej diagnózy pacienta.

Ponuky

Kontakt

spoločnosť ALLA - ENGEL

– poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť na území nemecky hovoriacich krajín

ALLA – ENGEL s.r.o.

Kremnická 3028/6

Zvolen 96001

konateľ:

Mgr. Mária Korytárová

IČO: 47 980 044

Oddiel : Sro. č. vložky 27512/S

info@alla-engel.sk

tel.kontakt : 00421 903 715 188

V prípade akýchkoľvek otázok vyplňte formulár, následne Vám zašleme našu odpoveď

The Captcha image
Refresh Image

Pri odosielaní správy došlo k chybe

Číselný kód bol nesprávne odpísaný

Ďakujeme za vašu správu, budeme Vás kontaktovať